Openbaring 2: 18-29

In die hele boek Openbaring is Openbaring 2: 18 die enigste plek waar daar na Jesus verwys word as die Seun van God. Al die ander briewe in Openbaring 2 en 3 se beskrywings gaan op die een of ander wyse terug na Openbaring 1: 12-20. Maar die feit dat daar slegs een verwysing na Jesus as Seun van God is, beteken nie dat dit nie belangrik was nie. Juis die teendeel.

In die Romeinse Ryk was daar meer as een “seun van god”. In die eerste eeu vC word Julius Caesar vergoddelik, wat die gevolg het dat sy aangenome seun, Augustus, bekend begin staan het as die “seun van god”. Dat Augustus, asook verskeie ander keisers na hom, bekend gestaan het in daardie wêreld as die “seun van god”, word duidelik gemaak deur die muntstukke van die Romeinse Ryk. Op hierdie muntstukke sou die beeld van die keiser aangebring word, en daarmee saam ook die Latynse inskripsie divi filius (seun van god). As seun van god sou die keiser die een wees wat die waardes van die ryk van Rome bevorder het. Dié wat hom ook so bely het, sou hul lewens so ingerig het om hierdie waardes uit te leef en daaraan getrou te bly.

Deurdat Johannes begin om die gemeente te herinner wie die ware seun van God is (Op 2: 18), plaas hy hulle voor ’n keuse. Hulle moet kies in wie se koninkryk hulle hul lewens wil deurbring, asook watter koninkryk se waardes hulle wil uitleef. Gaan hulle ook soos antieke Israel verlei word deur Isebel (Op 2: 20-23) en ander gode aanbid (1 Kon 16: 29-34)? Of gaan hulle getrou bly aan die ware Seun van God, Jesus Christus?

Dit is nie net die gemeente in Tiatira wat daagliks hierdie keuse moes maak nie, maar ook ons vandag. Elke dag moet ons as gelowiges ook kies volgens watter waardes ons ons lewe gaan leef.

Here, leer ons om vandag volgens u ryk se waardes te leef: waardes van liefde, omgee en verdraagsaamheid. Amen.

Ds Robert van Niekerk, Noordelike Pretoria

Share via
Copy link
Powered by Social Snap