Psalm 47: 1-10  

Gelowiges maak maklik die uitspraak: Die Here is Koning. Maar besef ons wat hierdie uitspraak beteken? Die skrywer van Psalm 47 gee vir ons die rigting waarin ons na die antwoord kan gaan soek:

  • Vers 3 stel dit duidelik dat die Here die groot Koning oor die hele aarde is.
  • Vers 8 sê weer eens dat God Koning oor die hele aarde is.
  • Vers 9 verseker dat God Koning oor die nasies is.
  • Vers 7 is die hoogtepunt wat aandui dat God ons Koning is.

Die Psalmdigter is oortuig daarvan dat God Koning is. Boonop het hy ’n persoonlike verhouding met die Here, wat sy optrede bepaal.Sy verhouding met die Here laat hom bely dat die Here sy Koning is.

Die moderne leefwêreld bring vir ons baie moontlike antwoorde op die vraag: Wie is my koning? Geld, status en jou beroep is voorbeelde van moontlike antwoorde. Dit is baie maklik om so opgeneem te word in ons leefwêreld dat ons uit die oog verloor wie die ware Koning is. Ons word dag vir dag herinner aan so baie mense wat nie meer erken dat God hul Koning is nie. Selfs mense wat voorheen saam met ons die Here gedien het, maar wat vandag ander belange hoër ag as hul verhouding met God. Die uitdaging vir elke gelowige is om soos die Psalmdigter opnuut te erken dat God Koning is.

Dit bring ons by die belangrikste vraag wat ons elkeen aan onsself moet vra: Is God my Koning? Dit is nie genoeg om slegs te erken dat God Koning is nie. Ek moet dit as my persoonlike geloofsoortuiging verklaar, en my lewe moet daarvan getuig. Ek glo en vertrou dat die Here tot elkeen van ons sal spreek sodat die antwoord ’n besliste Ja! sal wees.

Gebed

Here, werk in my sodat ek U elke dag van my lewe as my Here en my Koning mag kies. Amen.

Ds Michael Müller, Klerksdorp-Wilkoppies

af
af
Deel met behulp van
Copy link