Matteus 7: 21-23

Lees die teks een keer hardop deur. Lees dit dan ’n paar keer deur totdat jou gedagtes stop by ’n bepaalde woord of frase wat jou aanspreek. Neem jou tyd om heen en weer te lees deur die dialoog soos deur Jesus verwoord. Lees dit ’n laaste keer en laat toe dat die verse se inhoud in jou gedagtes maal.

Dink nou na oor hoe dringend Jesus se oproep is. Jesus vra dat ons die wil van sy Vader moet doen. Jesus se antwoord op die vraag in vers 22 is verstommend. Dink rustig na oor die dialoog. Laat toe dat die Heer ook met jou praat.

Gebed is ons reaksie tot God. Dit behels ook dat ons onsself oopstel om in sy teenwoordigheid verander te word. Ons bid dat God deur sy Woord en sy Gees die genesing en liefde en groei bring wat Hy weet ons nodig het. Bid nou spesifiek vir die verandering wat jy weet in jou lewe nodig is. So ’n gebed kan wees soos Habakuk se gebed in Habakuk 3: 2: Here, ek het gehoor wat van U vertel is en ek is vervul met ontsag vir wat U gedoen het. Doen dit tog ook in ons tyd, laat u dade ook in ons tyd ervaar word, ontferm U…

Oorweeg vandag ten diepste om ’n student van Jesus se lewe te word, om Hom te leer ken. Om Hom te ken, gaan nie jou redding verseker nie, maar vir ons wat gered is, is dit belangrik om te hoor hoe Hy vra dat ons moet doen wat sy Vader se wil is. Dink oor vrae soos die volgende: Wat behels my dag vandag (in die koninkryk van God)? Hoe groei ek in my loopbaan (en in die koninkryk van God)? Hoe is my loopbaan merkwaardig (vir die koninkryk van God)? Wat van my skuld en my eiendom (in die koninkryk van God)? Hierdie vrae help jou om jou plek in God se koninkryk te herontdek tydens jou lewe op aarde.

Dr Pierre Jacobs, Gaborone

af
af
Copy link