Efesiërs 4: 1-16

Twee van die basiese behoeftes van die mens is om te behoort en om iewers iets te beteken. Niemand wil deur die lewe gaan sonder om êrens ’n verskil te maak nie. Die vraag wat ons vandag vra is: Maak jy êrens ’n verskil?

Tans word baie geskryf en gepraat oor Efesiërs 4, en dan veral vers 11. Daar word baie gemaak van die vyf “gawes” of “ampte” waarvan die skrywer van Efesiërs hier praat, naamlik apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. Sommige mense sien dit as vyf ampte, maar ander sê nee, ons moet dit sien as gawes wat God gee sodat die evangelie in die wêreld verkondig kan word. Op ander plekke in die Bybel is ook ander lyste van gawes. Daarom die vraag: Waar pas jy in?

In vers 7 lees ons: Aan elkeen van ons is ’n genadegawe gegee volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. Hierdie gawes wat aan elkeen van ons uitgedeel is, is gawes wat van Christus kom. Dit kan ook ander gawes as die vyf van vers 11 wees. Hy gee aan jou ’n gawe of dalk gawes soos Hy goeddink. Die vraag wat ons moet vra, is of ons elke geleentheid benut om die gawes wat Hy vir ons gegee het, te gebruik.

Kom ons dink daaroor. Wat kan ek doen? Waar wil God hê dat ek, met die gawes wat Hy my gegee het, besig moet wees? Waar was Jesus die meeste van sy tyd op aarde? Hy was by die mense by die see, die tolhek, aan tafel, by die put, in die boot, in die tuin, by die hof, by die vreemdelinge, sy vriende en selfs vyande. Nou lees ons dat Hy vir ons gawes gegee het soos Hy goeddink. Die gawes wat ons van Hom ontvang het, moet ons gebruik om ’n verskil te maak, om mense te laat voel dat hulle êrens behoort. Daarom moet ook ons, wat gawes van God ontvang het, na alle mense uitreik deur die evangelie oral te verkondig.

Ds Willem Sauer, Waterberg

af
af
Deel met behulp van
Copy link