Filippense 3: 1-16

Paulus gebruik die beeld van ’n wedloop en verduidelik dat elke gelowige aan die wedloop van die lewe deelneem. Tussen die wegspring en die wenstreep lê die wedloop, en in hierdie wedloop moet jy jou inspan en koers hou. Paulus gee een beginsel waarvolgens ons hierdie wedloop moet hardloop: Maar een ding doen ek: ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is (Fil 3:13). Dit is ’n lewensbeginsel wat ons moet volg om in die wedloop van die lewe te groei tot geestelike volwassenheid. Die beginsel is om vorentoe te leef, want Christene is toekomsmense wat nie in die verlede leef nie. Daarom sê Paulus hou hy hom nie meer met die verlede besig nie en laat hy nie toe dat die verlede hom verhinder of verlam nie. Hy is nie meer ’n gevangene van sy verlede nie.

Ons kan dikwels ook nie vorentoe beweeg nie omdat ons vashaak in die verlede en aanhou terugkyk sodat dit ons groei tot geestelike volwassenheid verlam. Om op ’n pad van geestelike groei te kom, moet ons vry kom van die teleurstelling en bitterheid van die verlede. Soos Paulus en die gemeente in Filippi, moet ons ook leer dat ons foute maak, mekaar seermaak en goed doen en sê waaroor ons na die tyd spyt is. Maar ons het elke dag ’n geleentheid om aan die wedloop deel te neem, te groei en te verander. Ons is nie dit wat in die verlede met ons gebeur het of wat ons gedoen het nie.

Maak jou daarom los van wat agter is. Strek jou uit na wat voor is en hou koers in die wedloop wat God ons in Christus deur die Heilige Gees gewys het. Die Here se liefde was die motivering en dryfveer in Paulus se lewe. Die Here se liefde het hom blind geslaan en sy lewe omgekeer en hom gedryf om die liefde te gaan leef. Dit het Paulus laat opstaan in die môre, hom laat sing in die tronk, en hom gedra deur die swaarkry.

Dr Rudy Denton, Potchefstroom-Studente

af
af
Deel met behulp van
Copy link