1 Johannes 5: 1-5

In die eerste brief van Johannes is daar temas wat herhaal, sake wat so belangrik was vir die skrywer dat die gelowiges vir wie geskryf word, dit weer en weer moes hoor en oordink. Van hierdie temas is kind van God wees, liefde vir God, en liefde vir mekaar. Die gedeelte wat ons saam gelees het, begin deur te sê: Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is ’n kind van God. Wat beteken om kind van God te wees vir jou?

Kind van God wees beteken vir die skrywer om te weet dat God jou lief het, dat jy omdat God jou liefhet, nie anders kan nie as om gehoorsaam te wees en gehoorsaam te leef aan God se gebod van liefde. ’n Kind van God het God se ander kinders lief. Hierdie liefde is nie ’n emosie wat kom en gaan nie, dit is ’n baie spesifieke manier van leef en optree, wat bepaal word deur jou geloof en navolging van Jesus Christus.

Dit gaan oor ’n baie spesifieke fokus en uitkyk op die lewe. Geloof in Jesus Christus is ’n leefwyse, waarin Jesus Christus se voorbeeld elke oomblik van ons dag en lewe nagevolg word. Ons wat God se liefde teenoor ander uitleef, oorwin soos Jesus die wêreld. Ons sien die groter prentjie. Ons glo deur Jesus is God deur die Heilige Gees altyd by ons, in ons, om ons. God se liefde word die krag en motivering vir ons lewe. Kom ons oordink weer in hierdie Kerstyd wat dit beteken om ’n kind van God te wees, wat dit beteken om in Jesus Christus te glo, en hoe ons gehoorsaam is aan die gebod van liefde wat Jesus ons kom leer.

Gesang 341: 1-4

Dr Annelie Botha, Universiteit van Pretoria / Kempten

Share via
Copy link
Powered by Social Snap