Johannes 20: 19-21

In PG du Plessis se klassieke Siener in die suburbs hoor ons die wanhopige kreet van die jong Tiemie: Ek wil van geweet wees, Ma! Is dit nie maar die oerbegeerte van die mens nie? Om van geweet te wees nie? In ’n televisieprogram waar hulle met kinders gesels oor hul grootste ambisies, antwoord een dogtertjie: Ek wil die hele tyd op TV wees! Op die vraag hoekom, was haar antwoord: Mmm, ek weet nie … ek wil net… Om van geweet te wees?

Jesus praat in ons gelese gedeelte met die dissipels, maar deur hulle praat Hy met ons ook. Hy sê: Vrede vir julle! Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook. Ja, Christus weet van elkeen wat in Hom glo en Hom volg. Hy bied vir hulle sy vrede aan – die vrede tussen God en mens, omdat ons as gelowiges in sy Naam met God versoen is. Volmaakte vrede, vrede bo alles, vrede ten spyte van alles, vrede wat uiteindelik alles is. Hy weet van ons ook.

Maar Hy gee ook ’n opdrag aan elkeen wat in Hom glo: Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook. Dit sê vir ons ons menslike strewe moet so ’n bietjie aangepas word. Vir ons moet dit nou nie meer eerstens daaroor gaan om van geweet te wees nie. Vir ons moet dit daaroor gaan dat daar van Christus geweet moet word!

Christus stuur ons, sodat ons sy werk kan voortsit. Daarom, vanuit die oogpunt van Johannes, is dit ons taak om ons Vader in die hemel te verheerlik. Te verheerlik deur Hom so te verkondig, te vereer en so op Hom te vertrou, dat die wêreld van Hom sal weet. Sal weet van sy genade en sy liefde wat in Christus geopenbaar is. Te verkondig, ook deur ons lewe, sodat Hy deur ons liefde, deur ons barmhartigheid en deur ons ywer vir dit wat Hy vra, sigbaar word.

Dr Chris le Roux, Stellenbosch/Worcester

 

Share via
Copy link
Powered by Social Snap