Matteus 7: 24-29

Hierdie gedeelte oor die twee fondamente is die slot van Jesus se bergrede en dus die “nuwe wet” (oorvloediger geregtigheid). Dit gaan oor die gees van die wet en nie die letter daarvan nie. Geloof hou veel meer in as die woorde wat ons gebruik om dit te beskryf. Jesus vat die woorde wat Hy in die bergrede gebruik het saam met die beeld van die huis wat op twee fondamente gebou is. Sommige teoloë beskou die stortreën, vloedwaters en winde in die gelykenis as ’n parallel van die sondvloed in Noag se tyd; albei dui op die oordeel of gerig van God.

Hou in gedagte wat in die vorige twee dae se oordenkings gesê is oor valse profete en mense wat die Here se Naam ondeurdag gebruik. Die toets, sê Jesus, lê in die toekoms, wanneer jou geloof uitgedaag word deur beproewings en druk in jou lewe. Miskien speel Jesaja 28: 16 ook ’n rol in hierdie uitspraak van Jesus dat die huis wat verstandig op rots gebou is, die storms van die lewe sal weerstaan. In Jesaja word verwys na die uitgesoekte klip, die hoekklip wat fondament aan fondament sal sluit: Wie op My vertrou, hoef nie te vlug nie.

Vir ons is Jesus daardie fondament waarop ons ons geloof bou. Dit is Jesus se woorde wat jou laat besef die mens is sy huis en sy huis is sy lewe. Jy gaan die druk van die storms voel, partymaal baie erger as ander kere. Dit gaan selfs dreig om jou te vernietig, maar omdat jou fondament nie op sand gebou is nie maar op die rots van Jesus se woorde, kan jy die storms van die lewe oorleef. Hierdie storms neem verskillende vorme aan wat wissel van ernstige siekte, verhoudingsprobleme, maatskaplike krisisse en radikale politieke veranderinge. In elke situasie stel dit jou in staat om te oorleef. Dit sal ook verhoed dat jy deur allerhande samesweringsteorieë en bangmaakstories van koers gedwing word.

Ds Dries Beukes, Emeritus/Swartkop

af
af
Deel met behulp van
Copy link