Jesaja 11: 1-9

In die eerste deel van Jesaja se profesie word oordeel en genade gereeld afgewissel. Jesaja worstel met sy wanhoop oor die volk van God en sy hoop dat die Here uitkoms sal gee. In hoofstuk 11 verkondig Jesaja dat daar hoop is, dat daar weer ’n takkie sal uitspruit uit die stomp van Isai. Die Hebreeuse woord vir takkie is chikra. Dit is dieselfde woord wat gebruik word vir die koning se septer of regeerstaf. Met pragtige woordspeling word verkondig dat die komende Vredevors sal heers en regeer.

Hoekom kom die Vredevors uit die geslag van Isai? Isai was die pa van koning Dawid. Dawid is in die Bybel die simbool van die ideale koning, omdat hy in verbondenheid met God geleef het. Die Vredevors wat kom, sal uit die geslag van Isai en koning Dawid wees en met regverdigheid en billikheid regeer. Die armes en almal wat die Here in liefde en gehoorsaamheid dien, sal met regverdigheid behandel word.

Jesaja verkondig verder dat die Gees van God oor die Vredevors sal kom. Dit is opvallend dat die Heilige Gees met ses woorde beskryf word: Hy is die Gees van wysheid; die Gees wat insig gee; die Gees wat raad gee; die Gees wat sterkte gee; die Gees wat kennis verleen; die Gees wat eerbied vir God verleen. In Openbaring word hierdie gedagte weer opgetel, as ons telkens lees van die sewe geeste van God. Hierdie Gees rus op die Vredevors, daarom dat Hy in vrede en met geregtigheid oor sy koninkryk heers. Jesaja sien ’n pragtige visioen, waar wolwe en skape saam in die veld bly; waar luiperds tussen die wildsbokke lê en kalfies tussen die leeus; en kinders sal hul hande na giftige slange uitsteek en niks oorkom nie. God se koninkryk is ’n Vredesryk. Daarom sing die engele: Vrede op aarde!

Gebed

Here, skenk ons vrede. Vrede in ons land, maar veral vrede in ons gemoed, sodat ons deel mag wees van u Vredesryk. Amen.

Gesang 526

Waar daar vrede is, daar is God die Heer.

Prof Wim Dreyer, Universiteit van Pretoria

af
af
Deel met behulp van
Copy link