Matteus 5: 10; Matteus 16: 24

Om Jesus te volg, vra ’n prys! In die Matteus-evangelie lees ons dat Jesus gesê het: As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis dra en My volg (Matt 16: 24). Is jy bereid om die opoffering te maak? Dit is ook die uitdaging wat die agtste saligspreking aan ons stel. Die vraag is nie Word jy vervolg? nie maar wel: Doen jy wat reg is? Vervolging is nie dié toets vir die egtheid van ons geloof nie.

Matteus beskryf ’n situasie wat sy lesers geken en beleef het. Hulle weet van vervolging en onderdrukking. Hulle ken die verhaal van Johannes die Doper wat deur koning Herodes vermoor is, en van Jesus wat deur die Joodse kerkleiers bevraagteken en geïntimideer is. Uiteindelik is Hy onregverdig veroordeel en gekruisig. Stefanus, Petrus en Jakobus is om die lewe gebring. Paulus is later deur die Romeinse owerheid doodgemaak. Hulle het hul lewens ter wille van die evangelie verloor.

Ons leef in ’n land met godsdiensvryheid. Ons gaan nie fisies vervolg word omdat ons Christene is nie. Ons word egter opgeroep om getrou te wees aan ons roeping as navolgers van Christus. Leef ons die koninkryk van God? Is ons bereid om Jesus enduit te volg ten spyte van die koste? Die Duitse teoloog Karl Rahner herinner ons: God se koninkryk verskyn daar waar ons ons elke dag bevind, terwyl ons met ons gewone lewe besig is en daarin volhard om van dag tot dag te leef. God verwag nie die bo-menslike van ons nie. God werk daar waar ons elke dag met die gewone dinge van ons lewe besig is. Daar waar ons stoei om begrotings te laat klop en ons verantwoordelikhede na te kom. Daar waar ons kans sien om eerlik te wees, ’n medemens erkenning te gee deur vriendelik te groet en respek te hê vir mekaar se lewensruimte. Daar waar ons eerlik is. Daar waar ons nie meedoen aan onreg nie.

Gelukkig is hulle wat bereid is om Jesus te volg waar ons elke dag leef en werk.

Dr Sanrie de Beer, Philadelphia

 

af
af
Deel met behulp van
Copy link