Lukas 9: 57-62

Drie maal hoor hulle Jesus se roeping: Volg My! Die eerste een antwoord entoesiasties: Ja, waar U ook al gaan. Maar dissipelskap het ’n prys. Daar is geen rus nie. Jesus se pad is moeilik. Die ander twee antwoord minder entoesiasties: Ek sal U volg, Here, maar…

In die konsentrasiekamp skryf die teoloog Dietrich Bonhoeffer in 1943 die boek Die prys van dissipelskap. Dit vra om jou lewe radikaal van binne-uit te verander en, met die gesindheid van Jesus in jou hart, te lewe soos God wil: om ruimhartig en oop te wees vir ander, opreg om te gee en mekaar te help.

Hoe antwoord ons vandag op Jesus se roeping: Volg My? Met ’n duidelike dog realistiese Ja? Dan bid ons dat God se Gees ons sal nuut maak om met Jesus se gesindheid in ons hart sy werk voort te sit. Of is ons reaksie die tipies menslike Ja, maar…? Om Jesus te volg, is om jou te waag op ’n moeilike pad van verwerping en vernedering. Jesus se Ja op God se roeping het beteken dat Hy alles gee, Homself gee.

Hoe lyk ons lewensweg? Hoe is ons op pad en met wie? Wat trek ons weg van ons roeping? Die reaksie van Ja, maar… is eintlik maar om weg te deins van die prys van dissipelskap, want Jesus se pad is een van weerloosheid. Tog bly Jesus geduldig met ons. Hy bly roep: Volg My! Hier is die weg.

Bonhoeffer skryf: As ek sien hoe die wêreld lyk, hoe duister en onseker die toekoms, weet ek dat God ons oproep tot geloof. Hierdie is nie ’n geloof wat wegvlug uit die wêreld nie, maar ’n geloof wat volhou in die wêreld, ten spyte van hoe moeilik dit kan wees. Ek vrees dat Christengelowiges wat net met één been in die wêreld staan, ook net met één been in die hemel sal staan.

Die hoë prys om Jesus te volg, is dit werd. Daar is geen maar nie.

Prof Yolanda Dreyer, Universiteit van Pretoria

 

af
af
Deel met behulp van
Copy link