Matteus 5: 17-20

Partymaal voel dit asof daar te veel wette en voorskrifte in die Bybel is. Dit is onmoontlik om alles na te kom! En met elke wet wat ons oortree, skuif ons net verder en verder van die Here af weg. In Jesus se tyd was dit nog soveel erger. Die wet het later iets geword wat net sekere mense met titels en voorregte kon nakom. Om naby aan God te wees, was net bedoel vir ’n klein groepie bevoorregtes. Jesus spreek Hom baie sterk hierteen uit en sê dat gelowiges nie vir mekaar ’n struikelblok moet word nie. Die Here se wet is nie bedoel om soos boeie om ons hande te wees nie. Dit moet wees soos ’n instrument, soos ’n stuk gereedskap wat ons gebruik om die Here beter te leer ken en nader aan Hom te leef.

Jesus som die wet van die Here vir ons mooi op: Eerstens moet ons God bo alles dien, en tweedens moet ons ons naaste liefhê soos onsself. Wat beteken dit? As ek God bo alles dien, dan is ek bereid om die eie ek, my gemak, my wil, my manier van dinge doen vir ’n oomblik eenkant te sit en eers te doen wat die Here van my verwag. En dan moet ek my naaste liefhê soos wat ek myself liefhet. Ek moet aan ander doen soos wat ek wil hê hulle aan my moet doen. Dan is ek besig om die Here se wet na te kom.

Kom ons maak vandag ’n punt daarvan om nie vir mekaar die pad toe te maak met selfsug, magsug, onsekerheid en vrees nie. Kom ons maak eerder vir mekaar ’n pad na die Here toe oop. Kom ons maak dit met ons optrede vir ander moontlik om gehoorsaam aan God te wees. Kom ons gee vir mekaar die ruimte om God se woord uit te leef. Dan is ons besig met koninkrykswerk!

Ds Pieter Rossouw, Sannieshof

af
af
Copy link