Klaagliedere 3: 18-33

Die skrywer van Klaagliedere sê dat hy en die volk alles verloor het toe hulle in ballingskap weggevoer is. Al erfdeel wat hy oor het, is die Here self. Al die ander veranderlike dinge waarop hy sy hoop geplaas het en wat hom valse hoop gegee het, is weg. Nou het hy die Here alleen wat by hom is, en daarom kan hy weer hoop.

Dieselfde hoop van Klaagliedere 3: 21-24 is ook ons hoop: Maar dít sal ek ter harte neem en om dié rede bly ek hoop: deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie; daar is geen einde aan sy ontferming nie, dit is elke môre nuut. U trou is groot. Ek sê vir myself: Die Here is my lewe, daarom hoop ek op Hom. Die klaer in Klaagliedere 3 kan kla oor wat met hom gebeur het, en tog hou hy aan God vas. Al verstaan hy nie altyd sy omstandighede nie, gryp hy vas en klou hy vas aan dit wat hy wel van God ken. Al voel dit letterlik asof hy soms klippe kou (vers 16), weet hy daar is geen einde nie aan die Here se ontferming en liefde.

Waar is jou hoop? Hoop jy op ’n beter toekoms, jou finansies, die een of ander aksieplan of hulporganisasie? My hoop is op die Here Jesus Christus, wat aan die regterhand van God sit. Ek het hoop en weet hier en nou in die huidige lewe is God se teenwoordigheid rondom my, om my in hierdie lewe te lei en te verseker dat Hy deur Jesus Christus ’n veilige en onbeweeglike lewensanker is. Gestel ons het geen Bybel gehad nie. Gestel daar was geen kruis, geen verlossing, geen leë graf nie. Gestel ons het niks gehad om op te hoop en aan vas te hou nie; dan kon ons “hoop-loos” wees. Al voel dit of ons soms alleen en sonder hoop is, weet ons dat God se trou groot is – Hy sal jou nooit alleen of “hoop-loos” los nie!

Dr Rudy Denton, Potchefstroom-Studente

af
af
Copy link