Johannes 10: 14-18

As Christus se skape doen ons moeite om sy stem te leer ken, sy weg te volg en ons verhouding met Hom te bou. Dit kan ’n persoon ontsenu om te besef dat Hy jou ken. Vir jou. Persoonlik. Met al jou foute en sondes wat jy vir ander kan wegsteek, maar nooit vir Hom nie. Hierdie teks herinner ons daaraan dat Hy Homself geoffer het uit vrye keuse, Hy kon kies om nie na die kruis te gaan nie.

Hoe laat dit jou voel om te besef jy is een van die skape vir wie Hy sy lewe afgelê het? Dit is partymaal maklik om van die Paasgebeure te praat in die abstrakte, iets wat lank gelede gebeur het, en dit word dan maklik simbolies eerder as persoonlik. In hierdie tyd van die kerkjaar word gefokus op ons elkeen se persoonlike verhouding en die vreugde van die verlossing. Dit is egter nie iets wat net met jou gebeur het nie, dit is ’n vreugde wat gedeel word met ander Christene. Dit is juis hierdie vreugde in verlossing wat ons verenig met ander gelowiges.

Een van die uitstaande kenmerke van die vroeë kerk was hoeveel diversiteit daar onder die gelowiges was. Mense wat onder geen omstandighede sou meng nie, het bymekaargekom in Christus se Naam. Byna alle volke was teenwoordig en alhoewel dit nie altyd konflikvry was nie, is die kerk se groei daaraan geken dat daar altyd plek was vir nuwe mense om saam Christus te aanbid.

Hierdie vreugde is wat ons almal saam die kudde maak waarvan Christus die Herder is. Ten spyte van al die verskille in kultuur, ervaring en selfs taal, kan ons almal bymekaarkom en die feit dat ons verlos is vier, en Hom as een liggaam volg wanneer ons sy stem hoor roep.

Ds Dewald Kruger, beroepafwagtend

af
af
Deel met behulp van
Copy link