Lukas 2: 8-20 

Tyd is skaars. Ons hoor gedurig dat mense baie besig is en dat niemand tyd het nie. Somtyds voel dit asof die tyd net vinniger en vinniger verby gaan. Tog weet ons dat ’n horlosie se ritme reëlmatig is en dat elke sekonde en minuut presies ewe lank is. So is daar vir elke ding ’n tyd in die lewe. Die volgende paar dae gaan ons kyk na tyd en wat tyd ons leer. Ons gaan kyk na die nuwe tyd wat met Christus se menswording begin het.

Terwyl die skaapwagters in die omgewing van Betlehem in die nag oor hul skape waghou, verskyn daar ’n engel aan hulle met ’n besondere boodskap. Daar het iets besonders gebeur wat die verloop van die wêreld gaan verander. ’n Nuwe tyd het aangebreek. Die voorspellings van die profete wat eeue gelede gemaak is van ’n Verlosser, het ’n werklikheid geword. Die afwagting van ’n Messias wat sou kom, is verby. Die boodskap van die engel was die volgende: Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die Verlosser gebore, Christus die Here! Tyd sou hierna met nuwe inhoud, afwagting en betekenis gevul word. Die verloop van tyd sou hierna verander word. Niks sou meer dieselfde wees nie. 

Met Jesus se geboorte het daar vir ons ook ’n nuwe tyd begin. ’n Tyd van verlossing en hoop. Dit is egter ook ’n tyd van aksie. Soos die herders dadelik vertrek om te gaan kyk wat die boodskap van die engele beteken, so vra Christus se geboorte vandag aksie van ons. Dit is tyd om die betekenis van Christus se menswording te ervaar. Wat het verander ? Alles het en gaan verander.

Mag vandag ook vir ons ’n nuwe begin wees. ’n Tyd van hoop en vrede.

Dr Martin Jansen van Rensburg, Delmas

af
af
Copy link