Klaagliedere 3: 55-57 (Die Bybel vir almal)

Vrees was nog altyd een van die duiwel se sterkste wapens teen God se kinders. Dit is deel van menswees. Ons lees in Genesis 3 dat nadat Adam en Eva gesondig het, hulle vir God probeer wegkruip het omdat hulle bang was. Ons maak dikwels die fout om te dink dat ons vir God moet bang wees.

Daar is ook verskillende omstandighede in die lewe wat ’n mens bang maak. Vrees laat jou keel toetrek en maak jou benoud. Om dan niemand te hê wat na jou luister en met jou praat nie, is verskriklik. Gelukkig is God anders. God hoor ons en praat met ons deur sy Woord, die Bybel. Een van die boodskappe wat telkens deur die Bybel klink, is God se vertroostende woorde: Moenie bang wees nie…

Daar is soveel mense vir wie hierdie woorde al hoop en bevryding gebring het in tye toe alles net te veel geword het. Daar is soveel nood rondom ons. ’n Mens word soms oorweldig en voel so magteloos. Deur egter vir iemand toegang te gee tot God se Woord, is een van die maniere waarop ons kan help om die vrees wat met hierdie nood gepaardgaan, te verlig. Mag jy self ook in jou eie lewe moed en krag put uit God se Woord.

Een van die mens se grootste vrese is om dood te gaan en om dan voor God se regterstoel te moet verskyn. Ons weet egter dat Jesus Christus die volledige straf vir ons sonde gedra het aan die kruis sodat ons nooit weer van God verlate hoef te wees nie. Ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie, want God is liefde (1 Joh 4: 17). Kinders van die Here het niks om voor bang te wees nie.

Dr Gerhard Lindeque, Bybelgenootskap van Suid-Afrika

af
af
Deel met behulp van
Copy link