Matteus 5: 6; Lukas 22: 39-45

Daar is ’n mooi storie oor ’n man wat gespog het met sy slim en gehoorsame perd. My perd Poon is wonderlik. Al wat ek hoef te doen, is om te vra: Kom jy of kom jy nie? Dan kom hy of hy kom nie. Dis nou gehoorsaamheid. Ons wat onsself so maklik dissipels van die Here noem, lyk nie veel anders as ou Poon nie. Ons kom of ons kom nie. Ons doen of ons doen nie. Ons besluit onder watter omstandighede en wanneer dit ons pas om te luister en te doen wat ons Meester van ons vra. As ons werklik glo, sal ons aan God gehoorsaam wees. Gehoorsaamheid beteken dat ons van God afhanklik is, dat ons die kontrole van ons lewe oorgee.

In ’n wêreld waar elkeen net na hom- of haarself kyk, waar elkeen se uniekheid en regte beklemtoon word, is dit ’n radikale eis om te stel: Gee alle beheer van jou lewe oor aan God. Aanvaar dat Hy mag oor jou lewe het. Gehoorsaamheid is volgens die Verklarende Afrikaanse Woordeboek die onvoorwaardelike uitvoering van iemand se bevele of opdragte. Die opdrag, die bevel wat van ons gevra word, is die wet van Liefde. Ons word gevra om die wet van Liefde te leef en God se gesag oor ons lewens te aanvaar, om alle beheer oor te gee.

Wat weerhou ons daarvan om ware dissipels, volgers van die Here te wees? Heel waarskynlik ons weiering om kontrole of beheer van ons lewe aan die Here oor te gee. Die Here wil jou opstaan wees, jou slaap, jou praat en jou loop. Die Here wil jou alles wees. ’n Vrou het op ’n dag haar predikant gevra om gehoorsaamheid aan haar te verduidelik. Die predikant het ’n skoon vel wit papier na haar toe uitgehou en geantwoord: Dit is om jou handtekening aan die onderkant van die papier te teken en God toe te laat om jou papier vir jou vol te skryf. Laat God toe om jou bladsy vol te skryf, gee jou lewe in gehoorsaamheid aan Hom.

Dr Sanrie de Beer, Philadelphia/Bybelgenootskap van Suid-Afrika

af
af
Deel met behulp van
Copy link