Kolossense 2: 20 – 3: 4

Die herdenking van die kruisgebeure en opstanding van Jesus Christus is nie maar net om in herinnering te roep nie. Dit is nie maar net om te onthou, te vier en te vergeet nie. Die kruisdood van Jesus Christus het heilsbetekenis. Sy opstanding sluit vir ons die toekoms oop. Kruis en opstanding verseker ons van vergifnis en lewe. Dit is ingrypende gebeure. Dit verander ons lewensgang, ons bestaansgrond en ons menswees. Dit laat die toekoms in die hede aanbreek en die tyd in ewigheid verander. Kruis en opstanding bring nuwe lewe. Dit bring hoop en vreugde vir sondaars soos ons.

In Kolosse het hulle die basiese elemente van die wêreld as magte vergoddelik. Bepaalde gedragsvoorskrifte is in diens van hierdie magte voorgeskryf. Wie in Christus glo, het hierdie elemente afgesterf. Christene is vir hierdie wêreldse dinge dood. Al die voorskrifte kan nie meer ’n houvas op hulle hê nie. Dit is alles verganklike dinge. Christene het egter nie net saam met Christus gesterf nie. Hulle is ook saam met Christus opgewek. Christene se belange is nou by Christus. Hulle hou hulle besig met die dinge wat daarbo is. Hulle bedink die dinge daarbo, nie die dinge op die aarde nie.

Gelowiges se lewe is meer as ’n aardse lewe. Gelowiges leef nie net uit hulself nie. Hul lewe is die lewe van Christus. Omdat Christus ons lewe is, is sy belange ons belange. Die hemelse dinge is vir ons die belangrikste. Ons is reeds vernuwe. Die ewige lewe is alreeds vir ons ’n werklikheid. Ons behoort alreeds aan die toekoms met God. Ons kan die vreugde van gelowig wees en gered wees reeds nou geniet. Toe Christus ten hemele gevaar het, het Hy ons geestelike lewe in Hom saamgedra om veilig te bewaar vir ons tuiskoms. Ons lewe is veilig saam met Christus verborge in God. So lank as wat Christus leef, sal ons leef. Christus is ons lewe. Almal wat in Hom glo, leef vir ewig. 

Ds Willem Kok, Potchefstroom

af
af
Deel met behulp van
Copy link