Handelinge 9: 1-18

Wanneer mense die roeping van Saulus lees in Handelinge 9, onthou hulle gewoonlik die indrukwekkende beskrywings in die verhaal. Hoe Saulus op pad na Damaskus is om die Christene te vervolg. Hoe Saulus deur Christus aangespreek word vanuit ’n verblindende lig. En hoe hy uiteindelik in Damaskus aankom, blind en nie meer in staat om die gelowiges te vervolg nie. Die uiteinde van die verhaal is dat Saulus, nou Paulus, een van die belangrikste figure in die Christelike geloof geword het. Wat mense egter soms nie raaksien nie, is die rol wat Ananias in die verhaal speel.

Ananias word deur die Here geroep om na die blinde Saulus te gaan en hom die hande op te lê sodat hy weer kan sien. Maar Ananias weet van Saulus en dat Saulus vyandig staan teenoor die Christengeloof. Ananias vertel vir die Here dat hierdie Saulus juis op pad was om die gelowiges gevange te neem en te vervolg. Maar die Here dring daarop aan dat Ananias vir Saulus moet gaan genees, want hy is gekies om ’n werktuig te wees en so die evangelie uit te dra onder die heidennasies. Ananias is gehoorsaam aan die Here, hy gaan na Saulus en bewys so liefde aan sy vyand deur ’n vervolger van die geloof te genees.

Wat ons moet raaksien in die verhaal, is dat Saulus nie begin met sy prediking net omdat hy die Here Jesus ontmoet het op die weg na Damaskus toe nie. Dit was eers nadat Ananias vir Saulus genees het. Nadat Ananias deelgeneem het aan God se werk en aan die evangelie van liefde, selfs vir ’n mens se vyand, tóé eers het Saulus die liefdesboodskap van die evangelie aanvaar en dit begin verkondig. Hierdie verhaal vertel vir ons nie net van die roeping van Saulus nie, maar ook van die feit dat daar in God se verhaal met die wêreld nie iets soos ’n bykarakter is nie.

Dankie, Here, dat elkeen van ons ’n belangrike rol het in u werk met die wêreld. Amen.

Ds Robert van Niekerk, Noordelike Pretoria

Share via
Copy link
Powered by Social Snap