Johannes 14: 15-31

In ’n emosioneel deurmekaar tyd praat Jesus met sy dissipels oor sy weggaan. Hulle worstel met hul emosies, en dan sê Hy as hulle Hom liefhet, sal hulle sy opdragte uitvoer. Hy sê weer vir hulle dat Hy weggaan, maar Hy kom ook weer terug. In hierdie wagtyd gaan daar ’n paar dinge gebeur. Hy los hulle nie alleen soos weeskinders, weerloos en uitgelewer nie. Hy gee sy Gees vir hulle om hulle toe te rus en te versterk. Die Gees is ook hul voorspraak by God. Daarmee saam ontvang hulle ook die gawe van sy andersoortige vrede.

Hierdie is ’n vinnige afskeidsgesprek waarin Jesus so baie met sy dissipels moet deel. Die tyd raak min voordat Hy oorgelewer gaan word, maar hulle moet hoor. Hulle moet sy opdragte uitvoer. Sy opdrag was dat hulle moet uitgaan en die evangelie gaan verkondig, sodat God verheerlik kan word.

In ons eie woorde gesê, vertroos Hy hulle met die volgende gedagtes: Luister, julle is nie alleen nie. God is by julle deur sy Gees wat julle sal versterk. Die Gees sal julle alles leer wat julle moet weet. Saam met die Gees gee Hy vir julle innerlike, Goddelike vrede. Julle verstaan nie nou nie, maar luister en wees gehoorsaam omdat julle My liefhet. As iemand My liefhet, sal hy my woorde ter harte neem. Onthou, Ek kom weer.

Wanneer ons nou ook wag vir sy wederkoms, kan hierdie gesprek ook God se gesprek met jou wees. Jy hoef nie so alleen te voel nie, God is deur sy Gees by jou. Pak die lewe aan, bewus van sy vrede wat Hy vir jou gegee het. Laat sy Gees jou lei en sy vrede jou op jou pad vul. Sorg ook dat jy ’n luisterende hart het om te kan hoor (lees) wat sy opdragte en woorde is. As jy Hom liefhet, sal jou lewe dit wys in die uitvoer van sy opdragte – tot eer van God.

Ds Manda le Roux, Weskus

af
af
Deel met behulp van
Copy link