Lukas 9: 51-56

In die wêreld waarin ons leef, is produktiwiteit en uitset grootliks die fokus. Enige maatskappy of besigheid fokus op hoe vinnig en hoe effektief hulle kan wees. Foute maak kos jou die geleentheid om jou posisie te behou. Dit is waar ons reg-of-weg-mentaliteit vandaan kom. Dit op sigself is nie ’n probleem nie, die probleem is dat ons met mense werk. Self kies ons baie makliker iemand wat die werk beter kan doen, teenoor iemand wat probeer en dan ’n fout maak. Ons doen dieselfde met geloof.

Hierdie teks vertel van ’n hartsfout wat die dissipels gemaak het. Jesus het hulle aan die begin van die hoofstuk uitgestuur om die goeie nuus te verkondig. In hierdie teks is hul plan om die gesag wat Jesus aan hulle gegee het, vir eie gewin en uit selfsug te gebruik. Jesus spreek hulle dan ernstig aan. ’n Mens sou verwag dat Jesus twee keer sou dink oor sy besluit om hulle die volmag te gee om in sy Naam op te tree, veral nadat hulle boonop gedebatteer het oor wie die belangrikste is. Jesus doen egter die teenoorgestelde, want aan die begin van hoofstuk 10 lees ons Hy stuur nog 72 uit.

God kies mense as die instrumente waardeur God in die kerk betrokke is en werk. Mense met foute, gebreke en tekortkominge. Mense soos ek en jy, wat baie keer fouteer of verblind word deur ons selfsug en gulsigheid. Mense met verskillende agtergronde en verskeie uitdagings. God se kriteria is anders. God verwag nie telkens van ons die perfekte optrede nie, maar eerder om vanuit ons optrede én met God se leiding te groei. Dit vereis natuurlik ook geduld teenoor ons medegelowiges wat, net soos ons, daagliks deur God se leiding leer en nie van die begin af alles sal regkry nie.

Ons is God se instrumente, elkeen met ons eie foute en tekortkominge, maar steeds die instrumente wat God gekies het.

Ds Thomas Dreyer, Malelane

Share via
Copy link
Powered by Social Snap