Matteus 9: 9-13

Wat is die verskil tussen mense wat ’n dokter, dit wil sê, vir Jesus nodig het, en mense wat Jesus nie nodig het nie? Die Fariseërs het Jesus oral gevolg en geluister na alles wat Hy sê. Hulle het egter nie geluister omdat hulle meer van God se koninkryk wou leer nie; hulle wou Hom uitvang as Hy dalk ’n fout maak. Die sondaars het met ander ore na Jesus geluister. Ja, hulle was sondaars en hulle het dit geweet. Daarom het hulle ook geweet dat hulle Jesus se hulp nodig het. Hulle was ontvanklik vir sy woord. Hulle het alles gelos waarmee hulle besig was en vir Jesus gevolg. Baie van hierdie sondaars het tot werklike vaste en opregte geloof gekom. Hulle het geweet dat hulle sondig is, daarom het hulle hierdie geleentheid met albei hande aangegryp. En daar lê die verskil…

Met watter ore luister ék na Jesus? Luister ek om kritiek te lewer, om verskonings en redes uit te dink? Of is ek ontvanklik vir God se woord, al maak dit my partymaal ’n bietjie ongemaklik? Leef ek as ’n dissipel van Jesus, al is ’n dissipel se optrede partymaal ’n bietjie vreemd in die oë van die wêreld?

Een van die groot lesse wat ons uit die Hervorming geleer het, is dat jy nooit moet dink dat jy alles van die geloof weet of dat jy die finale sê het nie. As kerk moet ons altyd weer teruggaan na die Woord. Ons moet altyd weer saam met mekaar kyk, weer dink, weer gesels, weer luister. Kom ons doen dit vandag ook in ons eie lewens. Kom ons toets weer ons lewens aan God se Woord. Kom ons gaan toets weer dit wat ons dink, wat ons sê. En dan vra ons vir onsself: Hoe ontvanklik is ek vir die Heilige Gees, maak ek my hart gretig oop as Hy klop? Gryp ek ook soos Matteus die geleentheid met albei hande aan?

Ds Pieter Rossouw, Sannieshof

af
af
Copy link