Romeine 8: 31-39

Waaroor gaan dit in hierdie oorwinningslied? God is vir ons! Dit is wat Paulus hier beklemtoon, dit is die fondament van ons hele lewe. As hy oor ons diepste sekerheid en troos praat, maak hy eers ’n lys van alle denkbare gevare en bedreiginge: lyding, benoudheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, swaard. Dit is alles dinge wat ons kan bang maak, maar Paulus sê dat selfs dit waarvoor ons die bangste is, ons nie kan skei van die liefde van Christus nie. Hiervan is Paulus oortuig: …geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here (Rom 8: 38-39).

Nêrens in die Bybel word ons egter gewaarborg dat gelowiges gevrywaar is teen gevaar nie, maar wat die Bybel wel oor en oor vir ons sê, is dat niks ons kan skei van die liefde van God nie. Ons kan hierdie liefde van God nie ten volle verstaan nie, maar sy liefde is onverdiende liefde wat ons ontvang en net in dankbaarheid en in geloof kan aanvaar. Die gevolg van Jesus se kruisdood en opstanding is dat ons die toekoms met geloof en hoop kan ingaan.

Ons hoef nie bang te wees vir gevaar wat ons bedreig nie, want ons weet dat ons meer as oorwinnaars is deur Christus wat ons liefhet. As vrees jou aangryp, mag jy weet: God verstaan. As eensaamheid jou oorval, mag jy weet: God is daar. As jou keel van angs toetrek, mag jy weet: Die oorwinning is reeds behaal. As skuldgevoelens jou oorval, mag jy weet: Die prys is klaar betaal. Die kruisdood en opstanding van Christus beteken die oorwinning van die lewe oor die dood, van lig oor duisternis en hoop oor wanhoop. Niks kan ons uit God se hand ruk nie.

Dr Rudy Denton, Potchefstroom-Studente

af
af
Deel met behulp van
Copy link