Psalm 67

Die Psalmdigter bid vir God se seën en genade, dat God sal verskyn tot die redding van almal op die aarde. Vir ons wat vandag terugkyk op die Christusfees wat ons gister gevier het, is Jesus die beantwoording van die gebed vir God se seën, genade en redding vir almal op aarde.

Jesus, God by ons, het die koninkryk van dié God wat tot die redding van mense verskyn, aan ons kom bekend maak. Jesus het die moontlikheid dat ons in ’n verhouding met God mag leef, ’n werklikheid kom maak. Jesus kom leer en wys ons mense dat God nie koud staan teenoor dit wat ons hier op aarde beleef nie. Jesus is mens met ons, wat ons hartseer, pyn, versugtinge verstaan. Jesus is God met ons, wat ons deur alles dra.

In Jesus weet ons dat God se seën en genade oor ons mense nie ’n eenmalige gebeurtenis iewers in die verlede, in die geskiedenis van die wêreld, is nie. Deur die kragtige werking van God se Gees is God steeds elke dag reddend teenwoordig in ons wêreld en in ons lewens. Daarom behoort ons God elke dag te eer met ons lewens wat getuig van God se liefde en reddende teenwoordigheid.

Jesus is God se reddende krag wat genesing en vrede bring in ons moeë en verslae harte. Jesus is die Een wat ons kom verseker dat God se genade vir ons genoeg is. In Jesus ontmoet ons vir God wat ons nood raaksien, ons gebede verhoor, ons laat jubel oor God se goedheid.

Ons word geroep om met ons lewe, woorde en dade te vertel van die redding en seën wat Jesus bring, sodat almal op aarde God sal eer, elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Jesus die Here is.

Gesang 332: 1-4

Dr Annelie Botha, Universiteit van Pretoria / Kempten

Share via
Copy link
Powered by Social Snap