Matteus 11: 28-30

Die mense vir wie Jesus hierdie woorde sê, is uitgeput en oorlaai om ander redes as dié wat ons in ons tyd uitgeput en oorlaai laat voel. Hulle is uitgeput en oorlaai omdat hulle nie kan voldoen nie aan al die wette en gebruike wat vir hulle voorgeskryf word en wat hulle moet nakom voordat hulle in God se teenwoordigheid mag kom.

Hulle is geestelik uitgeput en oorlaai. Jesus bring rus in hul geestelike moedeloosheid. Jesus sê: Kom na My toe. Jesus is God-met-ons, wat mense uitnooi om God se onvoorwaardelike liefde te ervaar. Deur Jesus word die juk gelig van die gedagte dat ons ons plek in God se teenwoordigheid kan of moet verdien, dat ons waardigheid bepaal word deur iets wat ons kan doen. Al wat nodig is, is om ja te antwoord op Jesus se uitnodiging: Kom na My toe.

Uitgeput en oorlaai, is hoe die meeste van ons teen hierdie tyd van die jaar ook voel. Ons is uitgeput en oorlaai oor ander redes as die gelowiges vir wie Jesus hierdie woorde die eerste keer gesê het. Maar dit maak Jesus se woorde nie minder waardevol of noodsaaklik vir ons nie. Hierdie woorde is ook vir ons bedoel: Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee. Ons is uitgeput van ’n jaar se werk en oorlaai omdat daar altyd nog iets is om te doen. Ons leef in ’n samelewing waarin die waarde van ons lewe dikwels gemeet word aan hoe besig ons is, hoe produktief ons is. Daarom huiwer ons nie om vir ander te vertel hoe besig ons is nie.

Jesus wil ons leer dat die sin van ons lewe nie bepaal word deur hoe besig ons is nie, maar in ons rus vind in God se teenwoordigheid. Dit is alleen in God se teenwoordigheid dat ons rus kan kry vir ons harte, ons gemoed, van ons besig wees.

Dr Annelie Botha, Mafeking/Zeerust

Share via
Copy link
Powered by Social Snap