Johannes 1: 1-18

Kersfees vertel dat God mens geword het en saam met ons in hierdie wêreld leef. Tog glo almal nie. Toe Jesus op pad was na Johannes die Doper, was daar twee godsdiensgroepe: die aanhangers van die tradisionele sinagoge, en diegene wat aanhangers was van Johannes die Doper. Hulle sien nie raak dat God sommerso hier tussen hulle leef nie. 

Geloof is ’n vreemde ding. Sien is glo. Jy  kyk vir Jesus en sien raak dat Hy God is. Jy is dan oortuig daarvan dat jou gekyk jou laat glo. ’n Ander persoon kyk weer en sien ’n skrynwerker-rabbi uit Nasaret met sy kop vol stories, iemand wat kuier saam met sondaars, met massahipnose mense laat dink hulle word gesond en dat die lewe ’n lied is. Dan is daar weer ander wat glad nie sien nie en tog glo. Want sien is nie werklik glo nie. God open ons geloofsoë sodat ons Hom kan raaksien.

Geloof gaan oor God, God wat jy nie kan sien nie. Geloof laat jou God hoor en sien. Geloof laat jou oor God getuig asof jy self gesien en gehoor het. Die geloof in God is nie arrogant nie. Ons mag nooit dink dat net dom en moedswillige mense nie wil raaksien wat vir ons, wat glo, eintlik vanselfsprekend is nie. God moet ons geloofsoë open omdat niks aan Jesus so voor die hand liggend is dat ’n vanselfsprekendheid ons geloof in Hom kan beroof van die risiko, die dapperheid en die beslissende keuses wat geloof verg nie. God in die wêreld, sonder dat Hy herken word, sê dit: Geloof in Jesus Christus bestaan tussen ander moontlike maniere van leef. Geloof is nie vanselfsprekend of afdwingbaar nie.

Jesus openbaar God aan ons, op maniere wat ’n mens net met genade op genade kan beskryf. Uit God se oorvloed het ons almal genade op genade ontvang, sê Johannes. Dit is die eerste ding wat jy van God leer ken, die dag as geloof jou Hom laat sien. Genade wat sê God het jou lief net soos jy is. Hy open ons oë daarvoor.

Gesang 342

Ds Jacques Pieterse, Laer Suidkus

af
af
Deel met behulp van
Copy link