Matteus 2: 1-12 

Die horlosie staan nie stil nie. Elke nuwe sekonde en elke nuwe uur bring ons by iets anders uit. Die wonder van tyd is om dít te ontdek wat opgesluit lê in die volgende uur van die lewe. Met die horlosie se sekondewyser wat verby Kersfees getik het, begin ’n nuwe tydperk in ons kerkjaar. ’n Tyd waarin ons die betekenis van Jesus se menswording gaan ontdek.

Wanneer die sterrekykers in Jerusalem aankom, het daar al ’n bietjie tyd verloop na Jesus se geboorte. Dit kon hulle tot meer as ’n jaar geneem het om in Jerusalem aan te kom en navraag te doen oor Jesus. Hul aankoms in Jerusalem het ’n opskudding veroorsaak. Die godsdienstige leiers in Jerusalem is onkant gevang met die navraag, en koning Herodes was ontsteld. Die sterrekykers se aankoms het ’n tyd van onsekerheid veroorsaak.

Vir die sterrekykers was dit egter ’n tyd van aanbidding. Hulle het tyd bestee om uit te kom by Hom wat as Koning van die Jode gebore is. Hulle kom in aanbidding voor Christus te staan. Terwyl Jerusalem skarrel om uit te vind waar die Christus gebore is, kniel die sterrekykers in eerbetoning. Terwyl die omgewing in rep en roer is, buig hulle voor hierdie “nuwe koning”.

Ons weet vandag dat Hy meer was as ’n nuwe koning. Daarom die vraag, wat doen ons met die tyd na Christus se menswording? Is ons in aanbidding by Christus, of is ons vasgevang in die gejaag van die wêreld wat sukkel om te verstaan wie Jesus Christus is? Hierdie tyd na Kersfees is heilige tyd, dit is aanbiddingstyd. Dit is tyd om stil te staan by Christus en die grootsheid van sy menswording te besef.

Mag hierdie tyd vir ons almal ’n tyd van aanbidding en ’n tyd van stilword wees. Mag ons opnuut besef dat Jesus Christus die Verlosser is wat genade en lewe bring.   

Dr Martin Jansen van Rensburg, Delmas

af
af
Copy link