Johannes 5: 1-18

In hierdie gedeelte lees ons van die wonderwerk wat die Here gedoen het om ’n man wat al vir 38 jaar lank siek was, op ’n sabbatdag te genees. Die Jode was baie streng oor hul reëls omtrent die sabbat, hul rusdag. Wanneer Jesus die man genees, is dit in Jerusalem op ’n sabbatdag. Johannes doen groot moeite om te verduidelik presies waar hierdie wonderwerk plaasgevind het en wanneer dit plaasgevind het.

Die hartseer is dat die Jode meer bekommerd was daaroor dat die Here gewerk het op hul rusdag as wat hulle opgewonde en dankbaar was oor die man wat al 38 jaar siek was en nou genees is. Die Here Jesus Christus wys aan hierdie mense dat hul geloof versmoor word deur al die reëls en regulasies wat hulle ingestel het.

Die Here het die man genees en ook verdere opdragte gegee. Die Here gee drie opdragte: Staan op! Tel jou goed op! Loop! Volgens die Joodse reëls was dit ’n ernstige oortreding om te werk op die rusdag en dan ook nog ’n ander persoon bevele te gee wat tot verdere werk lei. Die wonderwerk wat Jesus doen, om ’n man wat al 38 jaar siek is te genees, gaan ongemerk verby. Slegs die feit dat sekere reëls oortree is, word opgemerk.

Hierdie is nie die enigste wonderwerk wat Jesus op ’n sabbatdag gedoen het nie. Die Here gebruik hierdie en ook ander geleenthede om mense te leer dat geloof belangriker is as reëls. Dit gebeur vandag steeds dat daar tye en geleenthede is waartydens reëls en regulasies ware geloof onderdruk en versmoor. Ons moet ons geloof altyd meet aan die optrede en woorde van ons Here Jesus Christus.

Gebed

Here, dankie dat U nie deur menslike reëls beperk word nie, maar optree met mag en gesag. Help ook my geloof en my verhouding met U om te groei, dat ek waarlik kan leef. Amen.

Ds Michael A Müller, Klerksdorp-Wilkoppies

Share via
Copy link
Powered by Social Snap