Lukas 4: 16-21 (Die Bybel 2020)

Onthou jy nog jou eerste Bybel? Wie het dit vir jou gegee? Net soos in die geval van Jesus, was daar waarskynlik ook ’n aantal faktore wat ’n rol gespeel het in die vorming van jou verhouding met God. Staan vandag ’n oomblik stil en dink na oor die volgende: Die huis en gemeenskap waar jy opgegroei het… Die gemeentes waar jy gedoop is, kategetiese onderrig ontvang het en as lidmaat die Here gedien het… Die verskillende Bybels wat jy oor die jare gebruik het…

Dit is aangrypend om te lees dat ons Here Jesus Christus self ook die Skrif in die hand geneem het en daaruit voorgelees het. Die boekrol wat aan Hom gegee is, was waarskynlik ’n vroeëre weergawe van dieselfde teks wat vandag nog gebruik word om die Bybel wêreldwyd in mense se taal van hul keuse te vertaal. Die formaat waarin hierdie teks vandag beskikbaar is, verskil natuurlik baie van die boekrol in daardie tyd. Maar die lewegewende krag van God se Woord bly dieselfde. Die Heilige Gees gebruik die Bybel om ook in vandag se tyd met mense te praat.

As ons terugkyk op ons lewenspad, kan ons met dankbaarheid getuig van hoe God deur sy Gees in ons lewens werksaam bly, sodat sy Woord in alle omstandighede en deur alle tye heen vir ons relevant en van betekenis is. Dit is wat die Bybel anders maak as alle ander boeke. Dit is God se manier om vandag met ons te praat, wanneer die Heilige Gees die letters op die bladsye van die Bybel vir ons lewendig maak.

Het jy al ’n Bybel vir iemand gegee?

Dr Gerhard Lindeque, Bybelgenootskap van Suid-Afrika

 

af
af
Deel met behulp van
Copy link