Psalm 1: 1-6

Geloofsekerheid beteken dat ons daarvan oortuig kan wees dat ons nie aan onsself behoort nie, maar aan die Lewende God. Ons gelese Psalm sê dit gaan goed met die mens wat sy vreugde vind in die woord van die Here.

Die Psalmdigter verduidelik dit met ’n beeld: Hy sê daardie mens is soos ’n boom wat by waterstrome geplant is. Hy sê die plek waar ek en jy geplant is, is belangrik. Hy pleit egter by ons om ons in die geloof naby aan God te hou en die water op te neem, want dit gee groeikrag, dit maak ons lewe die moeite werd, dit maak dat my verhouding met God my werklik by die punt kan bring waar ek sê: Ek het geloofsekerheid.

Geloof in God is ’n onmisbare deel van ons lewe. Geloofsekerheid in ons lewe gaan die plek bepaal waar ek my uiteindelik gaan plant. Geloofsekerheid lê nie in myself nie, maar in die aandeel wat God in my lewe het.

Geloof moenie maak dat ons vir God wil voorskryf nie. Geloof moet my en jou by die punt bring waar ons die Woord van God oordink. Ons moet ons tyd en kragte inspan om naby God te leef. Ons moet soms selfs minder besig wees met God, sodat God met óns besig kan wees. Ten spyte van ons omstandighede vandag, wil hierdie Psalm by ons pleit: Laat val die klem in jou lewe op God se Woord wat ons moet indrink, op daardie geloofsekerheid.

Geloofsekerheid lê ook nie daarin dat ons hierdie geloof net vir onsself sal hou nie. Dit behels dat ons ook ander sal uitbring by die lewegewende waterstrome. Hou aan om na God te luister; Hy alleen voed ons en bring hoop en sekerheid.

Ds Jasper van der Westhuizen, Randfontein Midpark/Westonaria

af
af
Deel met behulp van
Copy link