Filippense 2: 12-18

Christengelowiges is nie altyd ’n goeie advertensie vir die evangelieboodskap nie. Die goeie nuus is dat ons vry is om voluit vir God te lewe. Hoe ontvang ons die geskenk en wat maak ons daarmee? Dit is veels te kosbaar dat ons ooit weer kan toelaat dat ons slaaf word van enigiets: van magte en kragte, van mense en dinge, ook van onsself. Vryheid word dikwels in ons wêreld verstaan as: Maak soos jy wil, leef soos jy goed dink. Maar dit is nie die soort vryheid waartoe ons gered is nie. Ons is verlos van alles wat tussen ons en God, tussen ons en ander, en in ons eie pad kom. 

Wanneer Paulus aan die Filippense skryf, is hy self ’n gevangene in Rome en onder huisarres. Die vryheid waaroor hy skryf, gaan om baie meer as net om vryelik te kan rondbeweeg. Dit gaan oor die heelheid en die algehele welstand van ’n mens. Om as verloste te lewe, is om ’n heel mens te wees. Heel, nie stukkend nie, vry om in ’n oop en ongehinderde verhouding met God en ander te wees. God red van alles wat ons onvry maak: woede, haat, bitterheid, jaloesie, oneerlikheid, liefdeloosheid, om mag te soek vir onsself, ou pyn en teleurstelling te vertroetel, en van skade opgedoen aan die hand van ander. Dit bevry van alles wat ons van vrede beroof.

Vir wie hulle daarop toelê om die geskenk van vryheid, redding, heil en heling te ontvang, is God se kragbron of energie (Grieks dynamis) beskikbaar. Dit gee die momentum om te bly lewe as vry mense. Dit gee die energie om te fokus op ons doel, met toewyding en konsentrasie.

Dit is energie vir die positiewe en ook krag teen die negatiewe. Óm ons en ín ons is ’n trekkrag soos dié van dryfsand. Wie daarin beland, word stadig ingesuig en versmoor. Met God se dynamis kan ons daaruit bly en ander inspireer om vry en verlos te lewe, met integriteit en heelheid.

Prof Yolanda Dreyer, Universiteit van Pretoria

af
af
Deel met behulp van
Copy link