Jesaja 8: 23 – 9: 6

Jesaja se profesie gaan oor ’n koning wat ’n Dawidseun is. Dit is die vervulling van die Natansbelofte aan Dawid. Oor wanneer in die toekoms hierdie woord vervul sou word, of oor wie dit sou vervul, sê Jesaja niks. Hy profeteer dat die oordeel, die donkerte, nie God se laaste woord aan sy volk sal wees nie. Daar wag ’n nuwe begin. God sal nie sy volk opgee nie. Hy sal self weer voorspoed en vryheid vir sy volk voorsien. Die bevryde volk sal redding van God ontvang. Daar sal weer ’n lig skyn. Hierdie lig is die teenwoordigheid van God self. Hy sal self ingryp en sy volk bevry van hul vyande.

In ’n lied beskryf Jesaja die blydskap van die volk in God se teenwoordigheid. Die rede vir hierdie blydskap is dat daar ’n Koning sal kom wat bevryding en vrede sal bring. ’n Afstammeling van Dawid sal die troon bestyg. Hierdie Koning sal vir God aanvaarbaar wees, soos ’n seun. Hy sal wonders doen. As Wonderbare Raadsman sal Hy geen advies van buitestanders nodig kry nie. God sal self die gids van sy gedagtes wees. Magtige God lê die klem op die mag en krag wat die Koning ontvang om die volk self in oorlogtye te lei. As Seun van God is die Koning God se verteenwoordiger op aarde. Hierdie Koning sal regverdig regeer en die volk vaderlik versorg. As Vredevors bring hierdie Koning nie net vrede nie, maar veral voorspoed en ’n toestand waarin die volk rustig kan leef. In hierdie Koning se koninkryk sal vrede nooit eindig nie, want sy koninkryk sal nooit eindig nie. Sy koninkryk word in stand gehou deur reg en geregtigheid. Die Here sal daarvoor sorg.

God is altyd lewend teenwoordig in alles wat Hy geskep het. God versaak nooit sy skepping nie, ook nie die mens nie, want Hy bly altyd getrou. Met Israel het Hy sy reddingswerk begin. Deur sy trou, sal Hy sy beloftes tot vervulling bring. Hy is God. Hy is heilig. Hy sorg vir die redding van sy volk.

Ds Willem Kok, Potchefstroom  

 

af
af
Deel met behulp van
Copy link