Filippense 4: 4-7

Filippense staan bekend as die blydskapsbrief. ’n Mens kom baie vinnig met die lees van die brief agter dat Paulus ’n ligte gemoed het. Hy voel nie platgeslaan of beswaard nie. Hoofstuk 1: 18 lees: Ek sal my ook verder verbly. Hoofstuk 4: 4 begin met die woorde: Wees altyd bly in die Here! Ek herhaal: Wees bly! Die woorde ek dank God elke keer… kom ook by herhaling voor. Dit is asof sy hart net vol mooi en goeie dinge is. Hy kan amper nie genoeg kere sê hoe kosbaar die Here in sy lewe is nie. Hoofstuk 1 vertel hoekom. Alles sal op sy redding uitloop, sê hy. Sy vreugde word nie bepaal deur sy omstandighede nie, sy omstandighede was trouens beroerd. Hy was in die tronk toe hy geskryf het, en was onder andere omring deur die keiserlike wagte. Hulle moes seker maak dat hy nie boodskappe na mense sou stuur wat verdere verwarring kon laat ontstaan en wat die keiser se regering kon ontwrig nie.

Al rede waarom sy hart so lig en vol vreugde was, was omdat hy die vermoë gehad het om verder te kyk, om die toekoms in te sien. God gee aan ons die vermoë om verby ons huidige kommer en onsekerhede te kyk en ’n beeld in ons gedagtes te vorm van eendag, van dit wat nog moet kom. Paulus weet wat nog moet kom, is redding en bevryding. Jesus maak ons in ’n mate los van al die skynbaar onmoontlike krisisse van ons tyd deur ons daarby verby te laat kyk. Hy is daarom in die donker ons lig. Hy is daarom in ons aardse gevangenskap die sleutel van die seldeur.

Gebed

Here, gee asseblief aan ons die vermoë om verder te kyk as slegs rondom ons. Gee aan ons ’n geestelike oog om die toekoms wat U deur Jesus Christus vir ons moontlik gemaak het, raak te sien. In sy Naam bid en vra ons dit. Amen.

Ds David Barnard, Magaliesmoot

Share via
Copy link
Powered by Social Snap