Matteus 4: 23-25

In Jesus se tyd het die mense anders oor siekte gedink as ons. Vir ons is siekte net ’n liggaamlike probleem. In Jesus se tyd was dit ’n bietjie meer ingewikkeld. As jy ’n ernstige of ’n aansteeklike siekte gehad het, het die mense geglo dat die Here jou straf vir ’n groot sonde wat jy gedoen het. En omdat jy nou onrein was, kon jy nie normaal met jou lewe aangaan en tussen mense wees nie. Behalwe vir die fisiese swaarkry, het jy ook swaargekry in jou godsdiens en omdat jou gemeenskap jou verwerp het.

Ons lees dat Jesus die mense genees het. Hy doen sy Naam gestand. Jesus beteken die Here red. Hy genees nie net hul liggame nie, Hy bring totale redding en herstel. Omdat hulle nou genees is, is hul verhouding met God, met ander mense en ook met hulself weer herstel. Matteus wys in hierdie gedeelte dat siekte, sonde en dood nie die laaste sê oor ons lewens het nie. Jesus is nog steeds die Here oor ons lewens.

Nou vra Jesus dat ons sal voortgaan met sy werk. Maar dis onmoontlik! Ons kan mos nie wonders en genesings doen soos wat Jesus gedoen het nie. Dis ook nie wat Hy van ons vra nie. Hy vra dat ons Hom moet volg, dat ons van Hom sal leer. Hy vra dat ons gehoorsaam aan God sal wees, dat ons sal leef uit sy vermoë.

Kom ons vra vandag vir onsself: Bring ek met my optrede vir ander “genesing” en “herstel”, of veroorsaak ek “siekte”? Help ek mense om weer moed te skep en God se wil beter te verstaan? Kan ander God se liefde en goedheid in my woorde hoor? Is my gedagtes vol van die Heilige Gees se insig en teenwoordigheid? Gaan ek, met ander woorde, aan met Jesus se werk? Al is ek miskien nie ’n dokter nie, met Jesus se krag het ons elkeen vandag die geleentheid om vir mekaar “genesers” te wees.

Ds Pieter Rossouw, Sannieshof

af
af
Copy link