Lukas 19: 1-9

Ons kan almal verhale vertel van gebeure wat ons so onverhoeds betrap het dat ons onmoontlik gereed kon wees daarvoor. Dalk is dit ongeluk wat jou oorgekom het, of dalk geluk. As jy terugkyk oor die omstandighede, kon jy dit dalk oor tyd sien aankom, maar in die spesifieke oomblik het jy dit glad nie verwag nie.

Wanneer ons praat oor God se betrokkenheid by die kerk en in ons wêreld, mis ons maklik kosbare grepe uit ons lewens. Ons is nie altyd bewus van waarmee God besig is nie, omdat ons dit nie verwag nie. In hierdie teks is die skare besig om saam met Jesus te beweeg. Hulle is waarskynlik al so opgesweep in Jesus se teenwoordigheid teen die tyd dat die vreemde aankondiging gemaak word: Hy wil by die tollenaar tuisgaan. Terwyl die skare wil sien hoe Jesus besig is om in God se krag op te tree, kies Jesus eerder om te gaan eet by die een wat almal uitbuit.

Hierdie handeling het verseker dat Saggeus se lewe totaal en al op sy kop gekeer is. Meer nog, dit wys vir ons dat God nie altyd besig is waarmee ons sou dink nie. Inteendeel, jy kan amper as ’n reël gaan soek na die gedeelte van die dienswerk, die gemeente of die gemeenskap wat die meeste verstoot of afgeskeep is, en jy sal God daar bedrywig kry. God skaar Hom by die uitgeworpenes. As ons dit kan regkry om ons vooropgestelde idees oor God opsy te skuif, sal ons God en sy werk met die kerk opreg en objektief kan beleef.

Indien ons nie van ons vooropgestelde idees afstand kan doen nie, loop ons die risiko om ons besig te hou met sake waarmee God juis nié besig is nie. So loop ons God se handelinge mis wanneer God nuwe asem in mense en hul omstandighede blaas.

Ds Thomas Dreyer, Malelane

Share via
Copy link
Powered by Social Snap