Psalm 138 (AFR2020)

Dié Psalm word beskryf as ’n loflied oor God se reddende liefde. In die Psalm getuig die digter hoe die Here, wat verhewe is, neerbuig na ons mense. Die Here hoor wanneer ons mense in ons nood, in ons benoudheid, na die Here roep. Die Here hoor nie net nie, maar antwoord, is teenwoordig en betrokke in ons lewe. Die digter getuig van God se sorg en liefde vir ons mense. God wat afkom na ons mense. Die digter bely: Die dag toe ek geroep het, het U my geantwoord. U maak my innerlik sterker. By die Here vind ons krag om die uitdagings van die lewe te hanteer. Sonder die Here ontbreek die innerlike krag om verder as die oomblik te sien, om die uitkoms wat reeds daar is, te ervaar.

Die Here bewaar die digter se lewe, die Here steek die regterhand uit en bring verlossing. Vir ons is hierdie woorde ook waar. Die Here bewaar ons, die Here steek ook die regterhand na ons uit, bring die verlossing wat ons nodig het.

Waar ons op pad is na die afsluiting van die Oujaar, ons gereedmaak om ons los te maak van dit wat verby is en agter ons lê, en ons onsself voorberei op die nuwe jaar, die onbekendheid daarvan, het ons nodig om herinner te word dat God God se regterhand van verlossing na ons bly uitsteek. Op Kersdag het ons die besonderse gevier van God wat na ons mense neerbuig, God wat nie net neerbuig na ons mense nie, maar na ons toe kom, self mens word, God by ons kom wees.

Jesus is God se antwoord op die noodroep van die wêreld. Op Kersdag is ons daaraan herinner dat die regterhand van verlossing wat God na ons uitgesteek het, Jesus Christus is. Deur die Heilige Gees is die Here altyd by ons wanneer ons roep, gereed om ons innerlik sterker te maak vir die nuwe jaar, vir die lewe wat voorlê.

Dr Annelie Botha, Universiteit van Pretoria / Kempten

Share via
Copy link
Powered by Social Snap