Genesis 1: 1-3; Lukas 2: 8-14

Deur al die eeue heen was en is daar nog altyd by ons mense die vrees dat die donker die lig in ons en om ons sal oorweldig. Daarom begin ons Geloofsboek, die Bybel, wat ons vertel van God en hoe God teenwoordig is in die wêreld en lewe van mense, deur ons te vertel van die Lig. Die Lig wat – deur vier woorde te spreek – die donker, die niks, onbewoonbaarheid, onherbergsaamheid, onveiligheid, daar waar dit lyk of daar geen moontlikheid of uitkoms meer is nie, verdryf. Ons moet weet waar die Lig vandaan kom, Wie die Lig is, dat die Lig gekom het om by ons te bly, sodat ons kan vertrou, kan glo en kan lewe.

Jesus is die Lig wat ons altyd in ons duisternis kom vind, God wat ons red, wat uitkoms gee, krag gee, wysheid, insig, wat mense se harte kan verander. Want die duisternis, ons grootste moedeloosheid, diepste vrees, grootste seer, word verlig waar Jesus in ons harte en lewens woon.

Die donker nag van die herders word verlig wanneer die kosbare boodskap aan hulle, wat nie eens geag is in die samelewing van hul tyd nie, toevertrou word. Moenie bang wees nie, want kyk, daar is vir julle in die stad van Dawid die Verlosser gebore, Christus die Here!

In Jesus kom ontmoet God ons, daar waar ons bang is, moedeloos is, kwaad is, dalk oorweldig is deur ’n diep seer en woede in ons. God kom bied in en deur Jesus herhaaldelik die lewe vir ons aan, en sluit ’n verbond van liefde met ons.

Waar ons in die week wat voorlê 2022 as hoofstuk van ons lewe gaan afsluit, onthou ons hoe God by ons was, glo ons dat God in 2023 steeds by ons sal wees. Kom ons gaan leef na die voorbeeld van Jesus soos kinders van die Lig. Laat God se lig, liefde en vrede wat harte verander, oor ander skyn.

Dr Annelie Botha, Mafeking/Zeerust

Share via
Copy link
Powered by Social Snap