Matteus 14: 22-33

In hierdie gedeelte bewys die Here Jesus Christus dat Hy mag het oor die natuur. Daar is ’n storm op die see en die dissipels roei die hele nag daarteen. Die meeste van die dissipels is ervare vissermanne – manne wat die see en storms geken het, wat sterk kon roei. Maar die storm is te sterk vir hulle.

Tydens hierdie storm loop die Here op die see na die dissipels toe. Die Here loop nie net ’n paar meter op die stormgeteisterde see nie, maar ’n paar kilometer ver. Dit is te verstane dat die dissipels geskrik het. Ons hoor dan die bemoedigende woorde van die Here: Wees gerus, dit is Ek. Moenie bang wees nie. Wanneer Petrus sink en op die punt is om te vergaan, gryp die Here sy hand en help hom terug in die skuit in. Waarna die storm opbreek, die wind gaan lê en die golwe bedaar.

Ons vind die pragtige belydenis van die dissipels aan die einde van die gedeelte: U is waarlik die Seun van God.

As ek en jy vandag stil word en dink aan die storms in ons lewens, kan ons erken dat die Here nog altyd daar was. Indien jy tans stoei teen ’n storm, word vir ’n oomblik stil. Soek vir ’n oomblik na die Here. Jy sal verbaas wees om te sien hoe naby die Here Jesus Christus werklik aan jou is. Mag die storms in ons lewens ook daar wees om die Here te verheerlik. Mag die storms in ons lewens ons ook laat opkyk na die Here en laat erken dat Hy waarlik die Seun van God is.

Gebed

Here, wanneer daar storms in my lewe is, laat my altyd onthou dat U by my is. Wanneer dit voel asof ek sink, gryp ook my hand en red my. Amen.

Ds Michael A Müller, Klerksdorp-Wilkoppies

Share via
Copy link
Powered by Social Snap