Hebreërs 10: 11-18

Die Bybel is vol van die Here se woorde. Dit word gewoonlik ingelei met stellings soos So sê die Here… Ons word ook bevoorreg met die leringe van Jesus. Ons is egter nie geneig om te dink dat die Heilige Gees enige opmerkings maak nie. Ons moet egter besef dat die Heilige Gees ’n belangrike getuienis maak. Hierdie getuienis is nie ’n blote opmerking nie, maar strek deur die eeue heen. Dit is soos wanneer ’n klip in ’n dam val en die eggo van die water al hoe verder uitstrek.

Die Heilige Gees betuig op hierdie wyse dat ’n verbond met ons gesluit is, dat die wette in ons harte gegee is en in ons verstand geskrywe staan. Dit is nie al nie. Die Heilige Gees maak dit duidelik dat die Here nie meer aan ons oortredinge dink nie en dat offers vir ons sondes nie meer nodig is nie. Dit wil voorkom asof alle gelowiges van hierdie getuienis behoort te weet. So asof ’n mens sou dink dat hierdie opmerkings algemene kennis behoort te wees. Dit is belangrik om nie hierdie getuienis te onderskat nie. Ons almal verloor soms perspektief in die lewe. Dit is veral maklik vir gelowiges om perspektief te verloor. Ons val maklik in die strik om te dink dat ons nie sekerheid het oor die waardes wat God aan ons stel nie, so asof ons die Bybel elke dag in ons sak moet ronddra om seker te wees van wat God van ons verwag. Dit is net so maklik om van Jesus se verlossing te vergeet as ons in die donker van hierdie lewe beland.

DIt is dus ’n genadige vryspraak waarvan die Heilige Gees getuig. Dit is die Heilige Gees wat ons herinner dat die wette van God in ons harte gegee is en dat dit in ons verstand geskrywe staan. Dit is die Heilige Gees wat ons herinner dat die Here nie meer aan ons sondes dink nie. Ten diepste roep die Heilige Gees ons terug om perspektief te vind. Om weer terug te keer na die bron van ons geloof.

Ds Juan de Beer, Parys

Share via
Copy link
Powered by Social Snap