Markus 16: 1-8

Die verhaal van Jesus kan in ’n enkele sin saamgevat word: Julle soek Jesus van Nasaret, wat gekruisig is. Hy is uit die dood opgewek. Hy is nie hier nie (Mark 16: 6). Deur die lens van die Christelike geloof ontdek jy dat die verhale van die groot gebeure in die lewe van ou Israel uitloop op die verhaal van Jesus. Die geloofsbetekenis van die Ou Testament lê nie in sogenaamde voorspellings aangaande Jesus as die lank verwagte Messias of kneg van die Here nie. Ons ontdek eerder hoe God se verbondsbeloftes aan sy volk op ’n besondere wyse (op)nuut waar word in Jesus van Nasaret, die opgestane Heer. In hierdie paar woorde ontmoet ons, by wyse van spreke, die Jesus van Vrydag en die Jesus van Sondag, en só word ons eie lewensverhaal deel van die groot verhaal van God se liefde en genade.

Die Jesus van Vrydag, die mens uit Nasaret, sterf aan ’n kruis vanweë sy passie vir die saak van die koninkryk van God wat Hy verkondig en leef. In sy gehoorsaamheid aan die koninkryk van God, spreek Hy nie net die Romeinse owerheid aan nie, maar ook die godsdiensleiers wat die wêreldse owerheid ten dienste is. Hy roep sy volgelinge op om saam met Hom die pad van lyding, sterwe en opstanding tot ’n nuwe lewe te loop. Sy kruisiging, volgens die Romeinse owerheid die straf vir iemand wat die staat ondermyn, is ook die straf volgens die godsdiensleiers, omdat Hy Homself die Seun van God sou noem.

Sy sterwe is ten diepste ’n bevryding uit die mag van sonde vir elkeen wat in Hom glo. Dit word bevestig deur sy opstanding uit die dood wat verkondig dat God Hom Here en Christus gemaak het (Mark 15: 39 en Hand 2: 36). Die Jesus van Sondag is die lewende Here, die Verlosser. Hy het Homself opgeoffer vir die saak van die koninkryk van God en God se mense, vir my en jou! Hy verlos ons uit die slawerny van sonde en die ballingskap van vervreemding. 

Ds Japie Coetzee, Emeritus

af
af
Deel met behulp van
Copy link