Miga 4: 1-7

Die era waarin die profeet Miga leef, is ’n tyd van groot sosiale, ekonomiese en politieke ongeregtigheid. Die rykes word al hoe ryker en die armes al hoe armer. Vroue en kinders word hul huise ontneem. Politieke leiers misbruik hul mag. Daar is afgodery, korrupsie seëvier en oorloë woed. Dinge lyk baie sleg.

Te midde hiervan droom Miga oor ’n beter eendag. Tydens hierdie moeilike en onstuimige tye droom Miga hoe die toekoms anders en beter kan wees as die aaklige hede.

In hierdie toekomsvisie word alles wat al soveel skade veroorsaak het, herskep om iets nuut, mooi en heel te maak. Hulle sal hul swaarde in ploegskare verander en hul spiese snoeiskêre maak. Oorlog sal iets van die verlede wees, vrede sal heers. Miga glo vas God kan sy stukkende volk weer heelmaak. Soos ’n herder maak Hy die kreupeles, die verstrooides, dié wat deur rampe getref is, weer bymekaar. Ten spyte van hul sonde, ten spyte van oordeel, bly God ’n God van genade. Dit is waar Miga se hoop vir die toekoms vandaan kom.

Dinge gaan by ons ook sleg, ons word die heeltyd gekonfronteer daarmee. Maar in moeilike tye breek Miga se boodskap van hoop soos ’n helder ligstraal deur. Jesus het gekom en vir ons God se nuwe begin, sy toekomsplan vir ons, kom wys. Hy het vir ons kom wys wat daardie dag (vers 6), daardie eendag, alles behels – dat sy koninkryk vergifnis, liefde en genade beteken. Jesus sê dat die koninkryk van God alreeds hier is, maar ons wag dat dit eendag ten volle sal wees, wanneer Jesus weer in alle heerlikheid kom om in liefde te oordeel en alles reg te maak wat stukkend en gebroke is.

In jou stiltetyd, staan dalk ’n ruk lank stil by hierdie vrae: Het jy ’n droom vir die toekoms? Hoe dink jy kan God ons wêreld nuut maak en herskep? Wat sê Jesus vir ons oor die koninkryk?

Ds Erika Ferreira, Bellville

af
af
Deel met behulp van
Copy link