Kolossense 1: 12-23

Die Christus, Gesalfde van God, het na die wêreld toe gekom. Sy menswording was ’n liefdesdaad, ’n dramatiese ingrype van God in die lewe en bestaan van die ganse mensdom. Hierdie ingrype van God is so omvangryk dat nooit genoeg daaroor gepraat kan word nie.

God het in sy liefde sy enigste Seun na hierdie wêreld toe gestuur. Jesus se geboorte is die menswording van die Godseun. God het Homself in Christus aan die mensdom kom openbaar. Die geboorte van Jesus op aarde is nie sy begin nie. Hy is die Eersgeborene van die hele skepping. Alles het deur Hom en vir Hom tot stand gekom. Hy is die Heer van die skepping. Hy ontsluit die hele skepping en gee daaraan betekenis. As God se Seun is Hy die volmaakte beeld van Goddelike verheerliking. God is ten volle in Christus teenwoordig. Hy het Hom volkome in Christus openbaar, en alleen in Christus kom die volle Goddelike optrede tot uitdrukking. God het ook deur Christus alles met Homself versoen. Hy het nie net die persoonlike verhouding tussen God en mens herstel nie, maar ook die heelal onder Christus se heerskappy gestel.

Hierdie Christus-loflied skets vir ons waarom Christus mens geword het. Met die viering van Kersfees roep ons nie net die geboorte van ’n Kind in herinnering nie, maar die koms van ons Verlosser en Saligmaker. In ’n wêreld vol ellende, is die boodskap van die koms van die Verlosser ’n blye boodskap. Hierdie boodskap bring hoop vir mense. Hierdie boodskap vertel nie net van die geboorte van Jesus nie, maar ook van sy plaasvervangende dood, dat Hy die straf op ons sonde gedra het. Sy opstanding uit die dood bring vir ons oorwinning oor sonde en dood. Sy intrede by die Vader verseker ons dat ons saam met Hom vir ewig in die hemelse heerlikheid sal deel.

Die geboorte van Jesus bring vir ons ware vrede, ’n toekomsverwagting en ’n lewende hoop. Ons kan met blymoedigheid leef. Ons moet God verheerlik deur ons lewe. Niks kan ons ooit van God se liefde skei nie.

Ds Willem Kok, Potchefstroom

af
af
Deel met behulp van
Copy link