Markus 1: 1-15

God se verlossingsplan vir die wêreld en die aanbreek van sy koninkryk loop soos ’n goue draad regdeur die Bybel. Teks op teks word in hierdie kernwaarheid ingeweef: Jesus Christus, die Seun van God, is in hierdie wêreld gebore! Tydens Advent vier gelowiges die ingryping van God deur die geboorte van ons Here. Markus 1: 15 getuig van hierdie wonderbaarlike oomblik: Die tyd het aangebreek, en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. 

Die belofte van God se teenwoordigheid is asemrowend. Hy is Immanuel: God met ons! Jesus is van die begin tot die einde Immanuel. Aan die einde van sy aardse lewe groet Jesus sy volgelinge met die volgende woorde: En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld. Watter troos vir elke gelowige! God is in en deur Jesus altyd naby. Die Alomteenwoordige is op een gegewe tydstip by al sy kinders teenwoordig. Die kragtige teenwoordigheid van die Gees van God bevestig hierdie waarheid wanneer die Gees van die Here tydens Pinkster in ons harte uitgestort word. Die boodskap weerklink soos ’n refrein: God het in en deur Jesus se geboorte naby aan mense gekom. Die woord advent beteken letterlik koms. Advent is altyd ’n tyd vir terugkyk en vorentoe kyk. Die hoop en verlossing het in Jesus ’n werklikheid geword, en weer wag ons op Hom. In elke donker oomblik wag ons weer en weer op hierdie hoop.

Die boodskap van verlossing en hoop het uit die hemel van God af na ons toe gekom. Die genade en liefde van God is ons deel. Ons deelname aan hierdie wondergebeure vra dat ook ons in woord en daad, met elke asemteug, sal getuig dat Jesus die Here is! God self rus ons toe en maak ons deel van sy groot werk: Julle sal beklee word met ’n hemelse mag en deel word van sy groot werk (1 Kor 15).   

Gebed

Dankie dat ek mag hoop, Here.

Dr Frikkie Labuschagne, Sinodaal

af
af
Copy link