Matteus 11: 25-30

Dit het nie altyd goed gegaan met Jesus se bediening nie. Die Fariseërs en skrifgeleerdes het Hom oral gevolg en fout gesoek. Hulle wou van Hom ontslae raak. As hulle dan sulke groot dienaars van God was en Jesus was God se Seun, hoekom was Hy dan vir hulle ’n bedreiging? Hulle was so slim en geleerd dat niemand meer vir hulle iets kon vertel nie. Hulle het eerder op hul eie vermoëns en hul status vertrou, en in die proses het hulle God se Seun heeltemal misgekyk. Hul geleerdheid en status het nou vir hulle ’n juk en ’n las geword.

Dis wat met ons ook gebeur as ons nie eerste ons vertroue in God stel nie. Jesus het gekom om ons van ons laste te bevry, maar dan kies ons om eerder swaar te kry. Die oomblik as ek só begin staatmaak op my kennis dat ek nie meer na God luister nie, dan is ek soos daardie os wat die hele dag in die warm son moet swaarkry. Of as ek eerder op my finansiële vermoëns vertrou, op my voorkoms, my sterk persoonlikheid of enige ander gawe. As daar goed is wat maak dat ek die Here miskyk, dan is Jesus se waarskuwing vir my ook bedoel.

Ons weet die lewe is nie altyd maklik nie. Maar ons hoef nie moedeloos te word nie. Die Here is naby aan ons, Hy vra dat ons op Hom sal vertrou en na sy woorde sal luister. Kom ons waak daarteen om só op ons eie vermoëns te vertrou dat ons al die swaar van die lewe op ons eie skouers wil dra. Laat ons vandag Jesus se juk opneem, dan hoef ons nie meer alleen aan te sukkel nie. Daar sal steeds moeilike tye wees, maar nou is daar hoop. God sal nie net vir ons rus gee nie, Hy sal ons ook versterk. Kom ons neem vandag Jesus se juk op – ons sal nie spyt wees nie.

Ds Pieter Rossouw, Sannieshof

af
af
Copy link