Johannes 20: 26-31

Wanneer Jesus hierdie keer die dissipels se gemaksone binnegaan en hul geloof uitdaag, bevestig Hy weer dat Hy vrede bring, dat hulle met God versoen is. Is dit nie opvallend nie dat Hy elke keer besorg is oor die dissipels?

Hierdie besorgdheid blyk onder meer uit die manier waarop Jesus vir Tomas hanteer. Jesus is bewus van die twyfel wat Tomas ervaar en wil hom graag gerusstel, ten spyte van Tomas se kleingeloof. Daarom wil Jesus vir Tomas die bewys gee waarna hy so gesmag het. Hy vertoon sy wonde aan Tomas om dié se geloof te versterk. Terselfdertyd bestraf Hy hom deur te waarsku teen geloof wat eers wil sien voor dit glo.

Ons sien hier twee aspekte van Jesus se liefde vir sy volgelinge. Eerstens is Hy bewus van wat hulle nodig het. Hy weet dat Tomas ’n sigbare bewys benodig om sy geloof te versterk. Tweedens is Hy besorg oor ons geloof. Daarom waarsku Hy terselfdertyd dat ware geloof nie oor die “sien” moet gaan nie, maar oor die hoor van die evangelie. Alleen ware geloof kan immers tot ons verlossing lei.

Ons almal wil met tye ons geloof verseker. Dit is goed en reg. Ons moet bereid wees om onsself te bevraagteken. Daarom openbaar God Hom steeds aan ons. Ons het nie almal dieselfde soort bewyse nodig nie, maar mense smag wel soms steeds na “bewyse” of tekens. Daarom moet ons opnuut hoor, ook in hierdie moderne wêreld waar mense so na bewyse soek, dat die evangelie van Jesus Christus die enigste bewys is wat ons nodig het. Glo eers, het Jesus gesê, dan sal julle ook sien. Die manier waarop ons dan ons geloof uitleef, behoort ook as teken van God se liefde vir ander te dien. Sy liefde moet immers deur ons omgee en barmhartigheid sigbaar word. Ons geloofslewe behoort ander dus ook daartoe te lei om na die evangelie te luister en dit te glo.

Ds Dewald Kruger, beroepafwagtend

af
af
Deel met behulp van
Copy link