Psalm 19: 2-7

Wanneer laas het jy stilgestaan en na die natuur om jou gekyk? Wanneer laas het jy besef hoe wonderlik God is? Wanneer laas het jy God in jou besige lewe ingenooi? Psalm 19: 2 vertel vir ons dat die natuur van God getuig. Die Psalm vertel hoe magtig en sorgsaam Hy is, hoe mooi Hy na ons en sy skepping kyk. Volgens die digter van Psalm 19 getuig die ganse skepping van God se majesteit. Die hemel, die dag en die nag praat sonder woorde met mekaar. Hulle verkondig met onhoorbare stemme, tot aan die uithoeke van die aarde, dat God groot is.

Wanneer die son in die oggend vanuit die ooste opkom, lyk dit soos ’n bruidegom wat uit sy slaapkamer kom. In die middag moet almal wegkruip vir die felheid van sy gloed. Die son verkondig ook die majesteit van God. Hoe sterk en magtig die son ook al is, dit moet steeds die bane volg wat God daarvoor gestel het. God is inderdaad almagtig. Hy heers oor alles en almal.

Wanneer ons weer besef hoe wonderlik God sy skepping geskape het, wanneer ons die groter prentjie van die skepping raaksien, kry ons perspektief op ons eie klein wêreldjies. Ja, daar is dinge wat deurmekaar is in elkeen van ons se lewens. Ja, ons sukkel soms om die liefde en sorg van God in ons eie lewens raak te sien. Dis dalk tyd om net weer op te kyk en die skoonheid van die wolke te waardeer, die mooi van ’n blom, die volmaaktheid van die natuur rondom ons. Die Skepper van hierdie wonderlike skepping is ook ons Skepper. Hy beskerm ons. Hy versorg ons. Hy wil sy oneindige liefde op elkeen van ons uitstort.

Het jy vandag al iemand se aandag op God se wonders gevestig? Só getuig ons saam met God se skepping van sy oneindige deernis en liefde.

Dr Sanrie de Beer, Philadelphia/Bybelgenootskap van Suid-Afrika

af
af
Deel met behulp van
Copy link