Matteus 16: 13-20

Ons lewe in ’n wêreld waarin sleutels vir ons baie belangrik is. Ons het huissleutels, motorsleutels en heksleutels. In die wêreld waarin Jesus geleef en opgetree het, was sleutels ook belangrik. Om vir iemand die sleutel van jou huis te gee, het beteken dat jy aan daardie persoon gesag en outoriteit oor jou eiendom gee, toestemming om dit wat oopgesluit word, namens jou te bestuur.

Die beeld van sleutels wat die koninkryk van die hemel oopsluit, is ’n bekende beeld vir die mense vir wie Matteus die Evangelie skryf. Toegang tot die koninkryk van die hemel is vir Matteus ’n belangrike tema. Wie toestemming vir toegang gee en wie mag inkom, word vir Matteus deur Jesus bepaal.

Jesus het die deure van God se koninkryk met sy dood en opstanding wyd oop kom maak. Jesus vertrou ons met die sleutels van God se koninkryk, maar vertrou ons vir God, gee ons vir God toegang tot ons harte en huise? Gee jy vir God toegang tot die binnekamers van jou hart, daar waar jy al jou vrese en bekommernisse bêre? Of is daar kamers wat ons vir God wil toesluit omdat ons nie glo dat God iets vir ons kan doen nie? Wie vertrou jy met die sleutels na die kamers van jou hart?

Vir wie ons die sleutels na die kamers van ons hart gee, is bepalend vir ons lewe, vir hoe ons leef en optree. Deur vir Jesus toegang te gee tot ons lewe, ons harte en huise, kry ons self toegang tot die koninkryk van die hemel. God se Gees wat in ons woon, gee ons vrede en maak dit vir ons moontlik om met ander oë na ons wêreld en die mense daarin te kyk. So kan ons sien wat ons kan doen om die koninkryk van die hemel oop te sluit, om mense in die veilige ruimte van God se teenwoordigheid te bring waar genesing, krag, liefde en lewe in oorvloed vir ons almal beskikbaar is.

Dr Annelie Botha, Universiteit van Pretoria / Kempten

Share via
Copy link
Powered by Social Snap