Efesiërs 4: 17 – 5: 2

Ek is so gemaak en so gelaat staan. My pa of ma was so, en ek is ook so. Dinge het nog altyd so gewerk, hoekom nou daaraan verander? So sê ons wanneer ons nie anders wil dink of optree as wat ons nog altyd gedink en opgetree het nie. So sê ons wanneer dinge verander en ons nie gemaklik is daarmee nie.

Die sielkunde leer ons dat ’n mens nie ’n ander mens kan verander nie. Wanneer ons in ons verhoudings met mekaar dink ek gaan jou verander sodat jy word soos wat ek dink jy moet wees, stel ons onsself oop vir groot teleurstelling. Sommige mense gaan selfs so ver as om te sê dat mense nie kán verander nie.

Paulus was een van die skrywers in die Nuwe Testament wat goed verstaan het dat ons mense nie gemaak is om dieselfde te bly nie. Dat dit nooit God se plan met ons was, om ons te maak en so te laat staan nie. Nuut lewe, anders dink, ’n lewe gefokus op God se liefde, vrede, geregtigheid en genade, is ’n proses waarin ons dit meer en meer regkry om te leef soos God wil. Dit is ’n proses waarin die Heilige Gees ons eie wil verander, om meer en meer soos dié van God te wees.

Kom ons rig ons gedagtes op dit wat goed en opbouend is, wat getuig van God se liefde vir ons en ons liefde vir ons naaste. Kom ons dink nie net aan wat vir ons goed sal wees nie, maar ook aan wat vir ander goed sal wees. Kom ons dink na oor dit wat God wil hê ons moet doen, dan sal ons positiewe gedagtes ook positiewe woorde en positiewe dade word, waardeur nie net ons verander word nie, maar ook dié wat saam met ons leef, omdat hulle kan sien dat ons waarlik kinders van God is. Kinders wat nie so gemaak en so gelaat staan is nie, maar wat elke dag verander om meer aan God se beeld gelyk te word.

Dr Annelie Botha, Mafeking/Zeerust

Share via
Copy link
Powered by Social Snap