Markus 1: 9-11 

Met Jesus se geboorte het daar ’n nuwe tyd aangebreek. Na Jesus se geboorte sou tyd nie meer dieselfde wees nie. ’n Minuut bestaan steeds uit 60 sekondes en ’n dag sal 24 uur hê, maar Jesus se menswording het nuwe inhoud aan tyd gegee. Ons lewe nou in ’n nuwe tyd.

Jesus se openbare lewe begin waar hy deur Johannes die Doper gedoop word. Johannes het as die wegbereider vir die Messias die koms van die koninkryk aangekondig. Diegene wat tot bekering gekom het, is deur hom gedoop as teken van hul bekering. Jesus het ook na Johannes toe gekom om gedoop te word as teken van sy mensheid, alhoewel Hy sonder sonde was. Met Jesus se doop kom Jesus nie net uit die water uit nie, maar die hemel gaan oop en ons hoor saam met Jesus God se stem. Ons hoor hoedat God Jesus se Seunskap van God bekend maak.

Met die skepping het die Gees van God oor die waters gesweef, maar hier daal die Gees soos ’n duif neer na Jesus wat in die water gedoop is. Dit is byna asof die skepping weer plaasvind. Dié keer word God mens in Jesus Christus. God bevestig sy besondere verhouding met Jesus.

Hoor die boodskap wat die nuwe tyd vir ons bring. Hierdie is ’n tyd waarin ons opnuut bewus word van Jesus Christus se Godheid. Nie net was Jesus se menswording Goddelik nie, sy doopgebeure was ’n bevestiging van sy Godheid. Vanuit die hemel het God bevestig dat Jesus sy Seun is. Daarmee breek ’n besondere tyd aan.

Wat hou die tyd na Kersfees vir ons in? Ons moet bewus word van God se teenwoordigheid in Jesus Christus. Raak stil voor die Woord van die Here en hoor God se stem ook in jou lewe. God het in Christus bemoeienis met ons kom maak. Mag ons in hierdie tyd van die jaar bewus word van God se teenwoordigheid.

Dr Martin Jansen van Rensburg, Delmas

af
af
Copy link