Matteus 21: 12-17

Hierdie gebeure is deel van die interessantste oomblikke waarvan ons in die Bybel leer omtrent die optrede van Jesus. Niemand het dit verwag nie. Niemand kon dit indink nie. Vandag nog word daar baie oor hierdie gebeure nagedink. Hoe moet ons dit verstaan?

Die Here jaag die mense wat koop en verkoop uit die tempelplein uit. Die tempelplein was binne die mure van die tempel, maar was nog nie deel van die binnegebou nie. Dit is wel reeds as deel van die tempel beskou. Hier het die geldwisselaars mense ingedoen deur onregverdig geld te verwissel. Die verkopers het buitensporige wins gemaak op dit wat hulle verkoop het. Die mense wat die Here wou kom dien, is uitgebuit en ontmoedig. Daarom gooi die Here Jesus Christus die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers om. Dit klink ondenkbaar.

Tog, wanneer ons daaroor nadink, besef ons dit was nodig. Die mense het ’n rowersnes van die tempel gemaak. Die tempel behoort ’n plek van aanbidding te wees. Die Here is werklik besig om die tempelplein skoon te maak. Die Here wys dat dit vir God gaan oor die harte van die mense wat Hom dien. Jesus nooi dan ook mense wat oor die algemeen nie werklik welkom in die tempel was nie, in die tempel in. Die Here nooi blindes en kreupeles in die tempel in en genees hulle. Kinders het selfs welkom gevoel om in die tempel uit te roep.

So het ons vandag steeds die opdrag om die huis van die Here met respek en agting in te gaan. Vandag steeds moet die huis van die Here ’n huis van gebed wees. Vandag steeds is mense waaroor ons soms sou wonder, welkom in die huis van die Here. Daarom is ook ek en jy welkom in die huis van die Here.

 

Gebed

Here, as my hart nie skoon is nie, reinig asseblief my hart en laat my leef tot u eer en verheerliking. Gee my ook die vrymoedigheid om met ’n blye hart na u huis te gaan. Amen.

Ds Michael A Müller, Klerksdorp-Wilkoppies

Share via
Copy link
Powered by Social Snap